Reference

Bila je to veoma dobra odluka da se počne sa Proleterom pre 8 godina!
Atair je zadovoljan što je u partnerskom odnosu sa Proleterom
jer se isporuke uvek vrše na vreme i kvalitet je na vrhunskom nivou
kao na primer u Italiji sa odličnim tržišnim cenama.
Proleter ima dobru organizaciju, sve informacije se dobijaju na vreme!
Uvek nastoji da nam poboljša uslugu!

Proleter je odlična alternativa za bolje cene i usluge,
alternativnim zemljama kao što je Italija sa velikim proizvodnim iskustvom.
Zadovoljstvo nam je što imamo takvog dobavljača u našem Portfoliju
i ne želimo da ih izgubimo!

Reiner Baumbach, CEO
Atair GmbH, Stenifurt, Germany